Certificado Covid en Instalaciones municipales Cerradas

Tras la aprobación del Decreto 47/2021, de 14 de diciembre del Lehendakari se ha establecido la exigencia del Certificado Covid Digital (QR) para, entre otros, los siguientes espacios del ámbito deportivo:


3.– Polideportivos, gimnasios y otros espacios interiores donde se practica actividad física y/o deportiva, tanto para deportistas como acompañantes y público.

4.– Instalaciones deportivas cerradas, tales como estadios, frontones o similares, cuando se celebren competiciones con un sistema de control de acceso (tiques, abonos, invitación y similares) y una asistencia superior a 100 personas.


El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se encuentra a lo largo del día de hoy decidiendo cómo proceder exactamente en las instalaciones deportivas municipales. Para dar conocimiento sobre este proceder y resolver las dudas oportunas en relación a la aplicación de esta norma en las competiciones federadas desarrolladas en las instalaciones municipales, el Servicio de Deporte os convoca a una reunión telemática para mañana jueves 16 de diciembre a las 12:30 horas.

De todos modos, de cara a adelantar información os emplazamos a que informéis cuanto antes a todas las entidades que participan en las competiciones que organizáis en instalaciones deportivas cerradas de que, desde este mismo fin de semana, va a resultar obligatorio para acceder a las instalaciones y, por lo tanto, para competir el Certificado Covid, salvo para los menores de 12 años y las personas trabajadoras.


Un saludo.
Arratsalde on:

Lehendakariaren abenduaren 14ko 47/2021 Dekretua onartu ondoren, Covid Digital Ziurtagiriaren (QR) eskakizuna ezarri da, besteak beste, kirol-esparruko espazio hauetarako:

3. – Kiroldegi, gimnasio eta barruko beste espazio batzuetan jarduera fisikoa eta/edo kirola egiten da, kirolarientzat, laguntzaileentzat eta publikoarentzat.
4. – Kirol-instalazio itxiak, hala nola estadioak, frontoiak edo antzekoak, sarbide-kontroleko sistema batekin (tiketak, abonuak, gonbidapena eta antzekoak) eta 100 pertsonatik gorako bertaratzearekin egiten diren lehiaketetan.

Gasteizko Udala gaur egun zehar dago udalaren kirol-instalazioetan zehazki nola jokatu erabakitzen. Jokabide horren berri emateko eta arau hau udal instalazioetan garatzen diren lehiaketa federatuetan aplikatzeari buruzko zalantzak argitzeko, Kirol Zerbitzuak bilera telematiko baterako deia egiten dizue bihar, osteguna, abenduaren 16an.


Nolanahi ere, aurreratzeari begira, dei egiten dizuegu lehenbailehen jakinaraz diezaiezuen kirol-instalazio itxietan antolatzen dituzuen lehiaketetan parte hartzen duzuen erakunde guztiei asteburu honetatik aurrera Covid Ziurtagiria derrigorrezkoa izango dela instalazioetara sartzeko eta, beraz, lehiatzeko, 12 urtetik beherakoentzat eta langileentzat izan ezik.

Agur bero bat.


Logotipo Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz